Gjennomsnitt sesongen 2015/2016
Navn Lag Poeng uke avd 1 2 3 4 5 6 Gj.snitt
Anders Bergene Kistefos Møbler 233 3 2 41 43 37 40 37 35 233,00
Anders Hagenborg Vokks 1 273 2 2 46 46 47 46 43 45 271,50
Anders Hagenborg Vokks 1 271 3 2 46 44 47 44 45 45
Anders Hagenborg Vokks 1 261 4 2 43 43 43 41 46 45
Anders Hagenborg Vokks 1 272 6 2 42 45 46 48 45 46
Anders Hagenborg Vokks 1 260 7 2 45 44 42 43 42 44
Anders Hagenborg Vokks 1 275 8 2 46 48 45 44 45 47
Anders Hagenborg Vokks 1 277 10 2 44 46 47 46 47 47
Anders Hagenborg Vokks 1 279 11 2 47 49 46 44 49 44
Anders Hagenborg Vokks 1 270 42 2 46 45 47 44 44 44
Anders Hagenborg Vokks 1 266 44 2 42 46 46 42 45 45
Anders Hagenborg Vokks 1 267 46 2 46 44 44 44 43 46
Anders Hagenborg Vokks 1 284 47 2 48 49 46 47 45 49
Anders Hagenborg Vokks 1 274 48 2 47 45 44 46 44 48
Anders Hagenborg Vokks 1 272 50 2 45 47 47 47 42 44
Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  285 2 1 47 48 49 47 47 47 286,30
Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  287 4 1 48 49 48 47 47 48
Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  288 6 1 49 49 48 48 48 46
Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  287 8 1 49 47 48 46 49 48
Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  288 10 1 49 49 49 45 48 48
Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  282 42 1 47 48 47 48 47 45
Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  287 44 1 48 47 49 48 47 48
Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  288 46 1 49 49 47 48 46 49
Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  285 48 1 46 48 45 49 48 49
Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  286 50 1 47 48 46 49 49 47
Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 279 2 1 48 47 47 46 44 47 280,10
Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 276 4 1 45 45 47 47 46 46
Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 277 6 1 46 48 44 47 45 47
Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 281 8 1 46 47 47 46 49 46
Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 291 10 1 48 48 49 49 48 49
Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 277 42 1 45 46 47 45 48 46
Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 280 44 1 46 45 49 47 46 47
Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 290 46 1 49 48 48 48 49 48
Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 273 48 1 46 46 46 44 47 44
Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 277 50 1 47 45 47 47 46 45
Aslak Bakke Team Torpa 2 282 2 2 47 48 48 49 45 45 276,43
Aslak Bakke Team Torpa 2 266 3 2 46 45 44 46 41 44
Aslak Bakke Team Torpa 2 280 4 2 46 45 49 45 48 47
Aslak Bakke Team Torpa 2 282 6 2 46 49 49 44 47 47
Aslak Bakke Team Torpa 2 277 7 2 46 45 46 46 47 47
Aslak Bakke Team Torpa 2 280 8 2 47 47 45 47 46 48
Aslak Bakke Team Torpa 2 281 10 2 46 49 48 45 47 46
Aslak Bakke Team Torpa 2 284 11 2 47 47 47 48 47 48
Aslak Bakke Team Torpa 2 277 42 2 48 46 45 47 45 46
Aslak Bakke Team Torpa 2 266 44 2 45 43 48 44 42 44
Aslak Bakke Team Torpa 2 271 46 2 43 47 44 45 46 46
Aslak Bakke Team Torpa 2 270 47 2 48 45 45 43 46 43
Aslak Bakke Team Torpa 2 273 48 2 45 46 45 45 46 46
Aslak Bakke Team Torpa 2 281 50 2 47 47 48 46 46 47
Audun Larsen Kistefos Møbler 266 2 2 45 45 47 45 41 43 259,14
Audun Larsen Kistefos Møbler 252 3 2 42 38 45 44 41 42
Audun Larsen Kistefos Møbler 259 4 2 48 42 42 42 43 42
Audun Larsen Kistefos Møbler 259 6 2 44 43 44 43 42 43
Audun Larsen Kistefos Møbler 262 7 2 44 45 43 43 42 45
Audun Larsen Kistefos Møbler 257 8 2 45 39 44 42 41 46
Audun Larsen Kistefos Møbler 235 10 2 42 40 41 35 41 36
Audun Larsen Kistefos Møbler 262 11 2 44 41 46 47 44 40
Audun Larsen Kistefos Møbler 270 42 2 46 45 44 45 47 43
Audun Larsen Kistefos Møbler 268 44 2 45 41 44 47 47 44
Audun Larsen Kistefos Møbler 258 46 2 43 44 42 42 44 43
Audun Larsen Kistefos Møbler 264 47 2 46 46 41 46 41 44
Audun Larsen Kistefos Møbler 256 48 2 44 42 41 45 43 41
Audun Larsen Kistefos Møbler 260 50 2 45 46 43 39 46 41
Bjarne Sveen Rustfrie Bergh  275 2 1 44 47 44 48 45 47 274,70
Bjarne Sveen Rustfrie Bergh  279 4 1 49 45 46 47 47 45
Bjarne Sveen Rustfrie Bergh  267 6 1 45 44 45 44 43 46
Bjarne Sveen Rustfrie Bergh  284 8 1 46 49 48 46 47 48
Bjarne Sveen Rustfrie Bergh  267 10 1 46 44 44 44 46 43
Bjarne Sveen Rustfrie Bergh  271 42 1 44 45 47 46 45 44
Bjarne Sveen Rustfrie Bergh  277 44 1 47 47 48 45 46 44
Bjarne Sveen Rustfrie Bergh  278 46 1 43 47 48 46 47 47
Bjarne Sveen Rustfrie Bergh  273 48 1 43 48 46 44 45 47
Bjarne Sveen Rustfrie Bergh  276 50 1 45 46 47 45 46 47
Cristian Sandberg Dokka Bilpleie 167 3 2 27 30 31 30 24 25 167,00
Dag Morten Jonas Dokka Bilpleie 234 2 2 43 38 39 38 38 38 230,93
Dag Morten Jonas Dokka Bilpleie 231 3 2 42 42 35 33 38 41
Dag Morten Jonas Dokka Bilpleie 228 4 2 41 36 38 38 37 38
Dag Morten Jonas Dokka Bilpleie 238 6 2 40 38 40 43 40 37
Dag Morten Jonas Dokka Bilpleie 231 7 2 38 31 40 44 41 37
Dag Morten Jonas Dokka Bilpleie 242 8 2 41 39 42 37 42 41
Dag Morten Jonas Dokka Bilpleie 235 10 2 40 41 38 39 38 39
Dag Morten Jonas Dokka Bilpleie 228 11 2 39 37 45 36 35 36
Dag Morten Jonas Dokka Bilpleie 212 42 2 37 34 41 32 31 37
Dag Morten Jonas Dokka Bilpleie 231 44 2 38 38 37 42 38 38
Dag Morten Jonas Dokka Bilpleie 228 46 2 35 37 41 36 38 41
Dag Morten Jonas Dokka Bilpleie 229 47 2 35 42 36 41 39 36
Dag Morten Jonas Dokka Bilpleie 240 48 2 41 39 35 42 38 45
Dag Morten Jonas Dokka Bilpleie 226 50 2 35 41 37 39 36 38
Egil Sandvold Stormark 247 2 2 42 46 37 41 41 40 239,38
Egil Sandvold Stormark 256 3 2 41 43 44 40 44 44
Egil Sandvold Stormark 236 4 2 38 38 39 42 43 36
Egil Sandvold Stormark 238 6 2 44 37 39 34 42 42
Egil Sandvold Stormark 235 10 2 45 37 37 40 42 34
Egil Sandvold Stormark 229 42 2 34 41 41 38 38 37
Egil Sandvold Stormark 243 46 2 40 40 38 42 44 39
Egil Sandvold Stormark 231 47 2 37 42 31 41 40 40
Einar Hasvold Dokka Bilpleie 229 2 2 34 39 34 41 42 39 220,15
Einar Hasvold Dokka Bilpleie 218 3 2 37 32 35 39 40 35
Einar Hasvold Dokka Bilpleie 210 4 2 37 34 35 35 33 36
Einar Hasvold Dokka Bilpleie 224 6 2 36 33 39 34 40 42
Einar Hasvold Dokka Bilpleie 229 7 2 43 40 38 34 35 39
Einar Hasvold Dokka Bilpleie 221 8 2 33 38 40 30 42 38
Einar Hasvold Dokka Bilpleie 219 10 2 37 39 30 37 36 40
Einar Hasvold Dokka Bilpleie 222 11 2 32 35 38 39 41 37
Einar Hasvold Dokka Bilpleie 210 42 2 32 35 34 37 39 33
Einar Hasvold Dokka Bilpleie 227 44 2 37 38 36 37 38 41
Einar Hasvold Dokka Bilpleie 211 46 2 42 22 39 34 40 34
Einar Hasvold Dokka Bilpleie 218 47 2 33 39 32 38 34 42
Einar Hasvold Dokka Bilpleie 224 50 2 38 39 33 37 37 40
Frank Hagen Dokka Bilpleie 214 48 2 35 42 36 35 35 31 214,00
Geir Bjørkengen Kistefos Møbler 252 2 2 39 42 43 42 41 45 258,36
Geir Bjørkengen Kistefos Møbler 253 3 2 40 38 46 42 45 42
Geir Bjørkengen Kistefos Møbler 259 4 2 44 43 45 43 42 42
Geir Bjørkengen Kistefos Møbler 256 6 2 44 41 42 45 42 42
Geir Bjørkengen Kistefos Møbler 263 7 2 40 47 44 45 40 47
Geir Bjørkengen Kistefos Møbler 256 8 2 46 38 41 43 44 44
Geir Bjørkengen Kistefos Møbler 264 10 2 45 44 44 44 45 42
Geir Bjørkengen Kistefos Møbler 261 11 2 41 42 44 47 42 45
Geir Bjørkengen Kistefos Møbler 259 42 2 45 42 42 43 44 43
Geir Bjørkengen Kistefos Møbler 253 44 2 40 39 46 42 41 45
Geir Bjørkengen Kistefos Møbler 251 46 2 42 46 36 41 45 41
Geir Bjørkengen Kistefos Møbler 261 47 2 45 41 42 45 44 44
Geir Bjørkengen Kistefos Møbler 262 48 2 44 44 45 42 45 42
Geir Bjørkengen Kistefos Møbler 267 50 2 41 47 45 45 45 44
Gunnar Bergene Vokks 3 278 2 1 46 48 45 46 49 44 275,44
Gunnar Bergene Vokks 3 276 4 1 47 43 46 45 49 46
Gunnar Bergene Vokks 3 271 6 1 45 45 44 46 47 44
Gunnar Bergene Vokks 3 277 8 1 47 46 47 47 44 46
Gunnar Bergene Vokks 3 273 10 1 45 47 46 43 46 46
Gunnar Bergene Vokks 3 271 42 1 45 43 43 45 45 50
Gunnar Bergene Vokks 3 281 44 1 48 48 45 50 43 47
Gunnar Bergene Vokks 3 275 48 1 49 42 47 48 45 44
Gunnar Bergene Vokks 3 277 50 1 48 46 45 47 46 45
Gunnar Løkkebø Vokks 1 234 44 2 42 37 38 36 41 40 226,50
Gunnar Løkkebø Vokks 1 219 46 2 32 40 35 34 35 43
Halle Bjørkeli Team Torpa 2 253 2 2 32 46 42 45 44 44 246,62
Halle Bjørkeli Team Torpa 2 242 3 2 40 41 42 38 39 42
Halle Bjørkeli Team Torpa 2 239 4 2 39 40 40 44 37 39
Halle Bjørkeli Team Torpa 2 250 6 2 40 45 42 39 43 41
Halle Bjørkeli Team Torpa 2 254 7 2 40 43 40 47 39 45
Halle Bjørkeli Team Torpa 2 248 8 2 46 40 39 43 38 42
Halle Bjørkeli Team Torpa 2 243 10 2 40 39 40 41 41 42
Halle Bjørkeli Team Torpa 2 247 11 2 42 45 39 41 37 43
Halle Bjørkeli Team Torpa 2 233 42 2 38 38 43 38 40 36
Halle Bjørkeli Team Torpa 2 261 44 2 43 45 45 44 41 43
Halle Bjørkeli Team Torpa 2 238 47 2 42 38 38 42 37 41
Halle Bjørkeli Team Torpa 2 246 48 2 41 44 43 35 40 43
Halle Bjørkeli Team Torpa 2 252 50 2 41 45 44 42 40 40
Hans Arve Rustestuen Opplandske Betong 4 272 2 2 42 47 43 48 45 47 264,79
Hans Arve Rustestuen Opplandske Betong 4 255 3 2 40 44 42 44 42 43
Hans Arve Rustestuen Opplandske Betong 4 267 4 2 46 45 45 42 45 44
Hans Arve Rustestuen Opplandske Betong 4 263 6 2 41 44 41 45 46 46
Hans Arve Rustestuen Opplandske Betong 4 261 7 2 44 47 39 43 45 43
Hans Arve Rustestuen Opplandske Betong 4 269 8 2 45 44 46 45 46 43
Hans Arve Rustestuen Opplandske Betong 4 268 10 2 47 45 44 42 46 44
Hans Arve Rustestuen Opplandske Betong 4 267 11 2 43 45 46 46 45 42
Hans Arve Rustestuen Opplandske Betong 4 266 42 2 43 46 48 41 47 41
Hans Arve Rustestuen Opplandske Betong 4 269 44 2 43 45 43 44 45 49
Hans Arve Rustestuen Opplandske Betong 4 260 46 2 46 46 41 41 44 42
Hans Arve Rustestuen Opplandske Betong 4 268 47 2 44 44 46 44 45 45
Hans Arve Rustestuen Opplandske Betong 4 265 48 2 44 43 43 46 44 45
Hans Arve Rustestuen Opplandske Betong 4 257 50 2 44 42 40 44 44 43
Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 284 2 1 47 48 46 47 46 50 279,10
Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 286 4 1 46 48 47 50 47 48
Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 279 6 1 44 47 46 48 46 48
Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 277 8 1 46 46 46 49 46 44
Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 286 10 1 46 49 50 47 46 48
Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 267 42 1 44 45 46 46 44 42
Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 280 44 1 47 48 46 48 43 48
Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 279 46 1 45 46 48 45 49 46
Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 277 48 1 47 46 47 47 45 45
Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 276 50 1 48 46 44 47 46 45
Hans Solbrekken Ruud Etnedal midt i 287 2 1 46 48 49 48 48 48 285,80
Hans Solbrekken Ruud Etnedal midt i 290 4 1 47 49 49 47 50 48
Hans Solbrekken Ruud Etnedal midt i 290 6 1 48 47 49 48 50 48
Hans Solbrekken Ruud Etnedal midt i 283 8 1 49 48 47 47 46 46
Hans Solbrekken Ruud Etnedal midt i 284 10 1 47 47 48 47 48 47
Hans Solbrekken Ruud Etnedal midt i 286 42 1 47 48 49 47 49 46
Hans Solbrekken Ruud Etnedal midt i 288 44 1 48 48 48 49 48 47
Hans Solbrekken Ruud Etnedal midt i 285 46 1 47 47 47 49 48 47
Hans Solbrekken Ruud Etnedal midt i 281 48 1 46 47 48 46 47 47
Hans Solbrekken Ruud Etnedal midt i 284 50 1 45 49 47 47 48 48
Harald Storsveen Stormark 267 2 2 44 47 43 43 43 47 259,77
Harald Storsveen Stormark 272 3 2 47 45 44 46 46 44
Harald Storsveen Stormark 249 4 2 43 40 41 42 41 42
Harald Storsveen Stormark 267 6 2 42 48 44 46 46 41
Harald Storsveen Stormark 257 7 2 43 43 42 45 45 39
Harald Storsveen Stormark 247 8 2 40 37 42 39 43 46
Harald Storsveen Stormark 254 10 2 42 43 43 42 40 44
Harald Storsveen Stormark 266 11 2 47 45 41 46 44 43
Harald Storsveen Stormark 245 44 2 39 39 44 43 42 38
Harald Storsveen Stormark 267 46 2 45 48 42 44 45 43
Harald Storsveen Stormark 267 47 2 45 42 44 46 46 44
Harald Storsveen Stormark 258 48 2 42 41 44 46 41 44
Harald Storsveen Stormark 261 50 2 41 44 47 45 43 41
Helene Volehaugen Team Torpa 1 293 2 1 48 49 49 49 50 48 293,89
Helene Volehaugen Team Torpa 1 296 4 1 48 49 50 49 50 50
Helene Volehaugen Team Torpa 1 291 6 1 50 48 49 49 47 48
Helene Volehaugen Team Torpa 1 295 8 1 49 49 50 49 48 50
Helene Volehaugen Team Torpa 1 289 10 1 46 48 50 48 48 49
Helene Volehaugen Team Torpa 1 296 42 1 49 49 50 50 49 49
Helene Volehaugen Team Torpa 1 292 44 1 48 49 47 49 49 50
Helene Volehaugen Team Torpa 1 297 46 1 49 49 50 49 50 50
Helene Volehaugen Team Torpa 1 296 48 1 49 50 50 48 50 49
Idar Rustestuen Opplandske Betong 4 263 2 2 44 41 48 44 43 43 257,00
Idar Rustestuen Opplandske Betong 4 260 3 2 43 43 46 43 43 42
Idar Rustestuen Opplandske Betong 4 243 4 2 43 43 37 40 40 40
Idar Rustestuen Opplandske Betong 4 245 6 2 41 42 41 44 37 40
Idar Rustestuen Opplandske Betong 4 275 7 2 46 47 47 43 44 48
Idar Rustestuen Opplandske Betong 4 267 8 2 45 44 47 43 44 44
Idar Rustestuen Opplandske Betong 4 263 10 2 44 42 45 43 44 45
Idar Rustestuen Opplandske Betong 4 261 11 2 43 42 42 44 45 45
Idar Rustestuen Opplandske Betong 4 239 42 2 40 43 40 36 34 46
Idar Rustestuen Opplandske Betong 4 247 44 2 44 36 40 44 40 43
Idar Rustestuen Opplandske Betong 4 258 46 2 40 43 44 45 45 41
Idar Rustestuen Opplandske Betong 4 264 47 2 41 45 45 40 45 48
Idar Rustestuen Opplandske Betong 4 257 48 2 43 43 44 41 43 43
Idar Rustestuen Opplandske Betong 4 256 50 2 40 41 45 44 42 44
Ingolf Haugerud Stormark 251 2 2 40 45 41 43 42 40 255,71
Ingolf Haugerud Stormark 258 3 2 44 44 39 43 42 46
Ingolf Haugerud Stormark 252 4 2 38 44 42 45 42 41
Ingolf Haugerud Stormark 256 6 2 41 44 41 43 43 44
Ingolf Haugerud Stormark 250 7 2 41 41 42 41 43 42
Ingolf Haugerud Stormark 258 8 2 41 42 44 48 43 40
Ingolf Haugerud Stormark 256 10 2 42 42 42 41 45 44
Ingolf Haugerud Stormark 263 11 2 45 44 43 43 43 45
Ingolf Haugerud Stormark 250 42 2 42 42 43 41 44 38
Ingolf Haugerud Stormark 264 44 2 44 41 46 45 43 45
Ingolf Haugerud Stormark 258 46 2 45 40 39 45 46 43
Ingolf Haugerud Stormark 251 47 2 42 43 42 41 43 40
Ingolf Haugerud Stormark 251 48 2 41 43 39 44 43 41
Ingolf Haugerud Stormark 262 50 2 43 41 45 44 46 43
Ivar Sveen Opplandske Betong 1 281 2 1 48 47 47 47 44 48 280,10
Ivar Sveen Opplandske Betong 1 280 4 1 44 46 45 47 49 49
Ivar Sveen Opplandske Betong 1 279 6 1 45 47 46 49 46 46
Ivar Sveen Opplandske Betong 1 277 8 1 47 46 45 44 47 48
Ivar Sveen Opplandske Betong 1 277 10 1 46 47 46 45 48 45
Ivar Sveen Opplandske Betong 1 283 42 1 47 48 47 49 44 48
Ivar Sveen Opplandske Betong 1 286 44 1 48 47 49 47 48 47
Ivar Sveen Opplandske Betong 1 276 46 1 43 46 47 47 48 45
Ivar Sveen Opplandske Betong 1 282 48 1 48 49 47 46 45 47
Ivar Sveen Opplandske Betong 1 280 50 1 47 47 49 46 47 44
Ivar Terje Bergum Opplandske Betong 3 261 2 2 43 45 42 42 44 45 265,93
Ivar Terje Bergum Opplandske Betong 3 263 3 2 44 43 43 45 43 45
Ivar Terje Bergum Opplandske Betong 3 263 4 2 43 48 42 43 43 44
Ivar Terje Bergum Opplandske Betong 3 269 6 2 44 45 43 47 44 46
Ivar Terje Bergum Opplandske Betong 3 264 7 2 46 45 41 44 44 44
Ivar Terje Bergum Opplandske Betong 3 268 8 2 45 46 41 43 47 46
Ivar Terje Bergum Opplandske Betong 3 270 10 2 45 44 47 43 49 42
Ivar Terje Bergum Opplandske Betong 3 275 11 2 44 45 48 47 47 44
Ivar Terje Bergum Opplandske Betong 3 265 42 2 45 44 44 41 45 46
Ivar Terje Bergum Opplandske Betong 3 265 44 2 43 43 45 46 43 45
Ivar Terje Bergum Opplandske Betong 3 261 46 2 44 45 43 43 43 43
Ivar Terje Bergum Opplandske Betong 3 263 47 2 42 44 45 43 43 46
Ivar Terje Bergum Opplandske Betong 3 270 48 2 45 43 47 44 44 47
Ivar Terje Bergum Opplandske Betong 3 266 50 2 45 45 44 44 44 44
Jan O. Sagbakken Miljøbygg  289 2 1 48 50 49 47 48 47 285,00
Jan O. Sagbakken Miljøbygg  286 4 1 49 49 47 48 47 46
Jan O. Sagbakken Miljøbygg  280 6 1 47 46 47 47 46 47
Jan O. Sagbakken Miljøbygg  288 8 1 48 49 48 50 47 46
Jan O. Sagbakken Miljøbygg  280 10 1 47 47 46 47 48 45
Jan O. Sagbakken Miljøbygg  287 42 1 46 49 50 48 45 49
Jan O. Sagbakken Miljøbygg  283 44 1 48 46 47 50 47 45
Jan O. Sagbakken Miljøbygg  286 46 1 48 48 47 48 50 45
Jan O. Sagbakken Miljøbygg  282 48 1 47 47 47 48 46 47
Jan O. Sagbakken Miljøbygg  289 50 1 47 48 47 49 50 48
John Sveen Opplandske Betong 1 280 2 1 46 46 46 47 48 47 282,00
John Sveen Opplandske Betong 1 279 4 1 46 46 46 48 47 46
John Sveen Opplandske Betong 1 285 6 1 48 46 48 48 48 47
John Sveen Opplandske Betong 1 283 8 1 47 47 49 47 48 45
John Sveen Opplandske Betong 1 284 10 1 46 49 46 49 47 47
John Sveen Opplandske Betong 1 284 42 1 48 49 48 46 48 45
John Sveen Opplandske Betong 1 276 44 1 47 46 46 46 45 46
John Sveen Opplandske Betong 1 284 46 1 46 48 47 46 49 48
John Sveen Opplandske Betong 1 283 48 1 47 46 48 47 48 47
John Sveen Opplandske Betong 1 282 50 1 46 49 47 47 45 48
Jostein Granseth Miljøbygg  279 2 1 46 46 47 46 47 47 279,60
Jostein Granseth Miljøbygg  281 4 1 48 48 43 49 47 46
Jostein Granseth Miljøbygg  281 6 1 47 46 47 47 46 48
Jostein Granseth Miljøbygg  279 8 1 47 48 46 46 47 45
Jostein Granseth Miljøbygg  284 10 1 48 47 49 45 48 47
Jostein Granseth Miljøbygg  284 42 1 48 48 48 45 49 46
Jostein Granseth Miljøbygg  277 44 1 47 45 45 47 45 48
Jostein Granseth Miljøbygg  276 46 1 47 46 47 45 45 46
Jostein Granseth Miljøbygg  272 48 1 46 46 46 45 46 43
Jostein Granseth Miljøbygg  283 50 1 47 46 48 48 47 47
Kai A. Tøristuen Vokks 1 264 2 2 44 42 45 45 43 45 263,00
Kai A. Tøristuen Vokks 1 255 4 2 43 41 39 44 44 44
Kai A. Tøristuen Vokks 1 269 6 2 46 44 42 47 46 44
Kai A. Tøristuen Vokks 1 260 7 2 42 44 39 46 44 45
Kai A. Tøristuen Vokks 1 260 8 2 44 44 43 43 43 43
Kai A. Tøristuen Vokks 1 261 10 2 43 45 40 45 46 42
Kai A. Tøristuen Vokks 1 264 11 2 42 44 47 43 43 45
Kai A. Tøristuen Vokks 1 263 42 2 47 43 41 45 44 43
Kai A. Tøristuen Vokks 1 268 46 2 43 48 47 44 43 43
Kai A. Tøristuen Vokks 1 268 47 2 45 45 47 43 44 44
Kai A. Tøristuen Vokks 1 270 48 2 47 46 44 44 43 46
Kai A. Tøristuen Vokks 1 254 50 2 43 45 42 42 42 40
Karl Robert Hasvold Dokka Bilpleie 230 2 2 40 42 37 35 38 38 189,00
Karl Robert Hasvold Dokka Bilpleie 222 3 2 47 38 35 28 36 38
Karl Robert Hasvold Dokka Bilpleie 162 4 2 30 25 22 25 35 25
Karl Robert Hasvold Dokka Bilpleie 180 7 2 35 31 29 28 34 23
Karl Robert Hasvold Dokka Bilpleie 197 8 2 38 34 30 26 33 36
Karl Robert Hasvold Dokka Bilpleie 213 10 2 37 37 35 38 36 30
Karl Robert Hasvold Dokka Bilpleie 182 11 2 34 27 35 26 30 30
Karl Robert Hasvold Dokka Bilpleie 165 42 2 33 19 19 26 33 35
Karl Robert Hasvold Dokka Bilpleie 188 44 2 31 34 34 33 32 24
Karl Robert Hasvold Dokka Bilpleie 168 46 2 26 32 36 26 27 21
Karl Robert Hasvold Dokka Bilpleie 171 48 2 26 23 29 33 24 36
Karl Robert Hasvold Dokka Bilpleie 190 50 2 17 37 35 35 28 38
Kjell Arvid Briskodden Team Torpa 1 292 2 1 48 48 49 48 50 49 288,40
Kjell Arvid Briskodden Team Torpa 1 292 4 1 48 50 48 49 49 48
Kjell Arvid Briskodden Team Torpa 1 276 6 1 47 46 44 45 47 47
Kjell Arvid Briskodden Team Torpa 1 292 8 1 48 49 50 48 49 48
Kjell Arvid Briskodden Team Torpa 1 288 10 1 47 47 48 49 48 49
Kjell Arvid Briskodden Team Torpa 1 289 42 1 48 48 48 47 49 49
Kjell Arvid Briskodden Team Torpa 1 289 44 1 49 49 50 49 47 45
Kjell Arvid Briskodden Team Torpa 1 291 46 1 49 48 49 48 48 49
Kjell Arvid Briskodden Team Torpa 1 286 48 1 46 48 49 46 49 48
Kjell Arvid Briskodden Team Torpa 1 289 50 1 49 46 49 47 49 49
Kjell Ivar Haugen Etnedal midt i 266 2 1 46 44 44 44 46 42 266,10
Kjell Ivar Haugen Etnedal midt i 266 4 1 45 44 45 45 45 42
Kjell Ivar Haugen Etnedal midt i 273 6 1 43 48 47 48 43 44
Kjell Ivar Haugen Etnedal midt i 265 8 1 42 42 45 46 47 43
Kjell Ivar Haugen Etnedal midt i 255 10 1 41 43 42 39 47 43
Kjell Ivar Haugen Etnedal midt i 272 42 1 43 47 47 44 47 44
Kjell Ivar Haugen Etnedal midt i 270 44 1 45 45 46 45 45 44
Kjell Ivar Haugen Etnedal midt i 257 46 1 43 42 40 43 47 42
Kjell Ivar Haugen Etnedal midt i 271 48 1 44 44 48 46 44 45
Kjell Ivar Haugen Etnedal midt i 266 50 1 47 44 45 43 44 43
Kjetil Haugen Vokks 3 262 2 1 42 45 45 41 45 44 261,50
Kjetil Haugen Vokks 3 266 4 1 47 42 44 44 44 45
Kjetil Haugen Vokks 3 265 6 1 44 41 42 45 47 46
Kjetil Haugen Vokks 3 254 8 1 42 42 43 38 45 44
Kjetil Haugen Vokks 3 266 10 1 41 43 47 45 47 43
Kjetil Haugen Vokks 3 246 42 1 44 41 40 38 41 42
Kjetil Haugen Vokks 3 254 44 1 37 44 43 43 45 42
Kjetil Haugen Vokks 3 259 46 1 40 42 46 40 45 46
Kjetil Haugen Vokks 3 272 48 1 47 43 47 45 44 46
Kjetil Haugen Vokks 3 271 50 1 43 44 47 46 46 45
Kåre Stubbene Etnedal midt i 269 4 1 42 44 45 47 46 45 272,00
Kåre Stubbene Etnedal midt i 276 8 1 42 44 47 47 48 48
Kåre Stubbene Etnedal midt i 276 10 1 41 47 48 47 46 47
Kåre Stubbene Etnedal midt i 278 42 1 48 47 46 47 45 45
Kåre Stubbene Etnedal midt i 265 44 1 43 45 47 44 41 45
Kåre Stubbene Etnedal midt i 265 46 1 45 39 43 45 46 47
Kåre Stubbene Etnedal midt i 275 48 1 43 47 46 46 46 47
Kåre Thomas Stensrud Opplandske Betong 3 263 2 2 42 44 46 46 44 41 270,14
Kåre Thomas Stensrud Opplandske Betong 3 273 3 2 43 45 45 46 46 48
Kåre Thomas Stensrud Opplandske Betong 3 264 4 2 46 43 48 43 44 40
Kåre Thomas Stensrud Opplandske Betong 3 268 6 2 44 42 45 47 47 43
Kåre Thomas Stensrud Opplandske Betong 3 263 7 2 44 45 45 41 43 45
Kåre Thomas Stensrud Opplandske Betong 3 277 8 2 46 47 44 45 48 47
Kåre Thomas Stensrud Opplandske Betong 3 270 10 2 47 44 47 44 45 43
Kåre Thomas Stensrud Opplandske Betong 3 267 11 2 45 43 46 44 43 46
Kåre Thomas Stensrud Opplandske Betong 3 270 42 2 45 47 46 43 45 44
Kåre Thomas Stensrud Opplandske Betong 3 276 44 2 43 48 47 45 45 48
Kåre Thomas Stensrud Opplandske Betong 3 271 46 2 44 44 47 45 43 48
Kåre Thomas Stensrud Opplandske Betong 3 280 47 2 48 46 45 46 48 47
Kåre Thomas Stensrud Opplandske Betong 3 266 48 2 44 45 44 47 43 43
Kåre Thomas Stensrud Opplandske Betong 3 274 50 2 46 46 47 48 41 46
Lage Bakken Team Torpa 1 254 50 1 41 46 44 43 44 36 254,00
Lars Peder Tomter Team Torpa 2 264 2 2 45 45 45 45 42 42 268,31
Lars Peder Tomter Team Torpa 2 264 3 2 44 43 45 43 44 45
Lars Peder Tomter Team Torpa 2 263 4 2 42 43 43 47 43 45
Lars Peder Tomter Team Torpa 2 275 6 2 46 44 46 49 46 44
Lars Peder Tomter Team Torpa 2 263 7 2 45 45 41 43 46 43
Lars Peder Tomter Team Torpa 2 269 8 2 44 44 43 47 46 45
Lars Peder Tomter Team Torpa 2 270 10 2 46 43 44 45 46 46
Lars Peder Tomter Team Torpa 2 271 11 2 46 45 45 45 44 46
Lars Peder Tomter Team Torpa 2 270 42 2 45 44 45 45 45 46
Lars Peder Tomter Team Torpa 2 267 44 2 41 44 44 46 45 47
Lars Peder Tomter Team Torpa 2 269 46 2 42 44 46 45 45 47
Lars Peder Tomter Team Torpa 2 277 48 2 47 44 47 48 45 46
Lars Peder Tomter Team Torpa 2 266 50 2 48 40 47 42 44 45
Leif Tollefsrud Land Sag 253 2 2 41 43 40 45 42 42 257,43
Leif Tollefsrud Land Sag 260 3 2 42 43 45 43 45 42
Leif Tollefsrud Land Sag 260 4 2 40 44 43 46 44 43
Leif Tollefsrud Land Sag 267 6 2 46 42 45 45 44 45
Leif Tollefsrud Land Sag 264 7 2 42 43 41 44 49 45
Leif Tollefsrud Land Sag 259 8 2 39 43 48 40 46 43
Leif Tollefsrud Land Sag 253 10 2 44 40 41 42 42 44
Leif Tollefsrud Land Sag 263 11 2 41 44 43 46 43 46
Leif Tollefsrud Land Sag 240 42 2 40 36 42 38 40 44
Leif Tollefsrud Land Sag 260 44 2 43 41 45 44 42 45
Leif Tollefsrud Land Sag 259 46 2 44 44 46 41 42 42
Leif Tollefsrud Land Sag 261 47 2 45 44 40 46 41 45
Leif Tollefsrud Land Sag 257 48 2 46 44 39 41 43 44
Leif Tollefsrud Land Sag 248 50 2 44 38 41 39 42 44
Odd Sverre Rundhaug Opplandske Betong 4 242 3 2 39 43 37 42 44 37 240,23
Odd Sverre Rundhaug Opplandske Betong 4 259 4 2 46 44 40 43 44 42
Odd Sverre Rundhaug Opplandske Betong 4 235 6 2 40 37 43 40 39 36
Odd Sverre Rundhaug Opplandske Betong 4 253 7 2 45 44 44 41 39 40
Odd Sverre Rundhaug Opplandske Betong 4 246 8 2 43 42 38 41 37 45
Odd Sverre Rundhaug Opplandske Betong 4 247 10 2 40 42 40 44 38 43
Odd Sverre Rundhaug Opplandske Betong 4 250 11 2 41 43 43 40 44 39
Odd Sverre Rundhaug Opplandske Betong 4 222 42 2 35 32 33 36 42 44
Odd Sverre Rundhaug Opplandske Betong 4 225 44 2 38 41 32 41 37 36
Odd Sverre Rundhaug Opplandske Betong 4 229 46 2 35 39 37 39 38 41
Odd Sverre Rundhaug Opplandske Betong 4 228 47 2 40 38 37 35 41 37
Odd Sverre Rundhaug Opplandske Betong 4 239 48 2 38 39 36 43 42 41
Odd Sverre Rundhaug Opplandske Betong 4 248 50 2 43 42 46 40 34 43
Ola Strøm Opplandske Betong 3 250 4 2 40 42 45 42 39 42 263,14
Ola Strøm Opplandske Betong 3 259 6 2 44 46 42 44 41 42
Ola Strøm Opplandske Betong 3 266 7 2 44 43 44 43 45 47
Ola Strøm Opplandske Betong 3 267 8 2 46 46 45 43 42 45
Ola Strøm Opplandske Betong 3 267 10 2 46 44 46 44 41 46
Ola Strøm Opplandske Betong 3 265 11 2 43 44 45 43 44 46
Ola Strøm Opplandske Betong 3 268 48 2 44 46 45 44 44 45
Olav Byfuglien Etnedal midt i 254 6 1 43 42 42 43 39 45 254,00
Patrik Bugge Dokka Bilpleie 150 6 2 36 29 24 25 19 17 190,75
Patrik Bugge Dokka Bilpleie 205 10 2 33 33 30 35 41 33
Patrik Bugge Dokka Bilpleie 203 47 2 37 32 34 38 32 30
Patrik Bugge Dokka Bilpleie 205 50 2 33 33 28 35 42 34
Paul Brandvold Vokks 1 257 3 2 42 37 44 44 47 43 258,00
Paul Brandvold Vokks 1 249 6 2 40 42 43 45 41 38
Paul Brandvold Vokks 1 250 7 2 41 41 41 42 41 44
Paul Brandvold Vokks 1 265 42 2 42 43 43 45 47 45
Paul Brandvold Vokks 1 254 44 2 44 40 43 44 42 41
Paul Brandvold Vokks 1 261 46 2 42 46 43 42 42 46
Paul Brandvold Vokks 1 267 47 2 46 43 43 46 45 44
Paul Brandvold Vokks 1 261 50 2 45 43 39 45 45 44
Per Olav Nyhus Land Sag 250 2 2 41 43 42 42 40 42 241,00
Per Olav Nyhus Land Sag 246 3 2 43 37 44 41 41 40
Per Olav Nyhus Land Sag 241 4 2 44 42 38 38 41 38
Per Olav Nyhus Land Sag 240 6 2 40 42 42 36 41 39
Per Olav Nyhus Land Sag 234 7 2 38 38 40 37 41 40
Per Olav Nyhus Land Sag 236 8 2 44 31 39 39 43 40
Per Olav Nyhus Land Sag 248 10 2 40 43 44 42 42 37
Per Olav Nyhus Land Sag 248 11 2 40 39 41 43 43 42
Per Olav Nyhus Land Sag 228 42 2 39 35 39 43 37 35
Per Olav Nyhus Land Sag 240 44 2 40 42 41 36 34 47
Per Olav Nyhus Land Sag 229 46 2 34 41 38 40 34 42
Per Olav Nyhus Land Sag 242 47 2 41 37 41 45 41 37
Per Olav Nyhus Land Sag 247 48 2 40 40 38 42 42 45
Per Olav Nyhus Land Sag 245 50 2 39 43 44 41 41 37
Roar Loeng Kistefos Møbler 252 2 2 41 41 40 45 42 43 245,50
Roar Loeng Kistefos Møbler 231 4 2 37 42 42 43 38 29
Roar Loeng Kistefos Møbler 253 6 2 42 41 42 42 44 42
Roar Loeng Kistefos Møbler 243 7 2 44 43 39 38 40 39
Roar Loeng Kistefos Møbler 237 8 2 40 34 40 42 42 39
Roar Loeng Kistefos Møbler 242 10 2 40 41 43 43 31 44
Roar Loeng Kistefos Møbler 253 11 2 39 43 39 44 42 46
Roar Loeng Kistefos Møbler 249 42 2 45 40 40 40 40 44
Roar Loeng Kistefos Møbler 243 46 2 41 39 39 41 39 44
Roar Loeng Kistefos Møbler 252 47 2 41 42 45 38 45 41
Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 261 2 2 44 43 44 43 44 43 269,64
Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 260 3 2 44 46 43 43 41 43
Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 268 4 2 45 45 44 43 47 44
Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 268 6 2 45 43 46 45 42 47
Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 269 7 2 46 44 45 44 46 44
Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 267 8 2 45 41 46 44 45 46
Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 272 10 2 47 46 42 45 45 47
Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 270 11 2 42 47 46 44 46 45
Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 270 42 2 43 43 45 48 45 46
Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 272 44 2 42 47 47 45 46 45
Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 272 46 2 45 46 47 44 43 47
Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 275 47 2 46 43 46 48 44 48
Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 275 48 2 46 44 44 46 48 47
Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 276 50 2 46 46 47 48 44 45
Roger Heiene Vokks 3 245 42 1 38 40 44 38 46 39 251,00
Roger Heiene Vokks 3 255 46 1 41 44 41 44 45 40
Roger Heiene Vokks 3 253 48 1 39 44 42 42 42 44
Steffen Svenstad Opplandske Betong 4 221 2 2 40 36 36 35 38 36 227,00
Steffen Svenstad Opplandske Betong 4 233 48 2 35 38 36 41 40 43
Steinar Bakken Rustfrie Bergh  279 8 1 46 47 46 46 47 47 278,67
Steinar Bakken Rustfrie Bergh  280 42 1 47 45 47 47 47 47
Steinar Bakken Rustfrie Bergh  277 50 1 49 44 46 45 47 46
Stine Hasvold Rustfrie Bergh  278 2 1 48 47 44 48 45 46 277,33
Stine Hasvold Rustfrie Bergh  279 4 1 47 46 47 46 48 45
Stine Hasvold Rustfrie Bergh  275 46 1 46 41 46 47 47 48
Svein Rustestuen Opplandske Betong 4 268 2 2 45 43 45 42 44 49 262,69
Svein Rustestuen Opplandske Betong 4 263 3 2 48 45 45 39 43 43
Svein Rustestuen Opplandske Betong 4 259 4 2 41 41 44 45 44 44
Svein Rustestuen Opplandske Betong 4 271 6 2 43 45 48 46 46 43
Svein Rustestuen Opplandske Betong 4 271 7 2 44 48 44 46 45 44
Svein Rustestuen Opplandske Betong 4 263 8 2 45 45 41 46 42 44
Svein Rustestuen Opplandske Betong 4 267 10 2 44 42 45 45 45 46
Svein Rustestuen Opplandske Betong 4 265 11 2 44 42 43 44 48 44
Svein Rustestuen Opplandske Betong 4 255 42 2 39 44 41 45 42 44
Svein Rustestuen Opplandske Betong 4 255 44 2 43 42 43 45 41 41
Svein Rustestuen Opplandske Betong 4 264 46 2 46 41 42 45 45 45
Svein Rustestuen Opplandske Betong 4 246 47 2 42 39 42 45 36 42
Svein Rustestuen Opplandske Betong 4 268 50 2 46 46 44 43 44 45
Terje Holm Miljøbygg  288 2 1 48 47 48 49 49 47 286,40
Terje Holm Miljøbygg  287 4 1 47 48 49 48 49 46
Terje Holm Miljøbygg  287 6 1 48 47 45 48 49 50
Terje Holm Miljøbygg  286 8 1 46 48 49 50 47 46
Terje Holm Miljøbygg  280 10 1 46 48 46 46 46 48
Terje Holm Miljøbygg  290 42 1 47 49 50 47 49 48
Terje Holm Miljøbygg  287 44 1 48 46 48 48 49 48
Terje Holm Miljøbygg  286 46 1 47 48 47 48 47 49
Terje Holm Miljøbygg  286 48 1 49 46 47 50 46 48
Terje Holm Miljøbygg  287 50 1 49 47 48 48 46 49
Terje Lie Vokks 3 264 2 1 40 43 46 44 47 44 266,80
Terje Lie Vokks 3 264 4 1 43 48 42 44 44 43
Terje Lie Vokks 3 262 6 1 45 44 47 41 42 43
Terje Lie Vokks 3 266 8 1 43 44 45 43 45 46
Terje Lie Vokks 3 274 10 1 45 48 43 47 45 46
Terje Lie Vokks 3 267 42 1 44 44 42 44 47 46
Terje Lie Vokks 3 270 44 1 43 44 45 44 49 45
Terje Lie Vokks 3 262 46 1 40 45 42 47 45 43
Terje Lie Vokks 3 268 48 1 43 44 45 46 44 46
Terje Lie Vokks 3 271 50 1 45 43 44 46 48 45
Terje Nydal Team Torpa 2 269 2 2 44 44 45 46 45 45 259,00
Terje Nydal Team Torpa 2 248 3 2 38 41 45 40 41 43
Terje Nydal Team Torpa 2 252 4 2 38 43 44 41 39 47
Terje Nydal Team Torpa 2 252 6 2 37 43 43 41 45 43
Terje Nydal Team Torpa 2 261 7 2 43 42 44 43 44 45
Terje Nydal Team Torpa 2 267 8 2 44 42 44 45 45 47
Terje Nydal Team Torpa 2 261 10 2 42 44 42 43 47 43
Terje Nydal Team Torpa 2 275 11 2 48 46 44 40 48 49
Terje Nydal Team Torpa 2 257 42 2 44 41 44 42 41 45
Terje Nydal Team Torpa 2 240 44 2 40 41 38 42 39 40
Terje Nydal Team Torpa 2 254 46 2 45 44 46 41 42 36
Terje Nydal Team Torpa 2 255 47 2 41 45 42 45 43 39
Terje Nydal Team Torpa 2 268 48 2 42 45 44 46 44 47
Terje Nydal Team Torpa 2 267 50 2 46 45 46 45 44 41
Terje Roen Vokks 1 268 2 2 47 47 43 42 42 47 266,23
Terje Roen Vokks 1 267 3 2 46 43 45 46 42 45
Terje Roen Vokks 1 260 4 2 47 45 41 43 42 42
Terje Roen Vokks 1 275 6 2 44 45 46 45 47 48
Terje Roen Vokks 1 264 7 2 46 45 41 46 43 43
Terje Roen Vokks 1 263 8 2 41 42 44 44 46 46
Terje Roen Vokks 1 268 10 2 45 46 47 44 44 42
Terje Roen Vokks 1 262 11 2 45 41 46 44 40 46
Terje Roen Vokks 1 265 42 2 43 41 47 44 45 45
Terje Roen Vokks 1 270 44 2 47 45 45 44 44 45
Terje Roen Vokks 1 273 47 2 46 45 45 46 46 45
Terje Roen Vokks 1 257 48 2 45 43 38 44 44 43
Terje Roen Vokks 1 269 50 2 44 45 46 45 43 46
Thomas Bjørke Etnedal midt i 291 2 1 48 49 47 49 49 49 286,90
Thomas Bjørke Etnedal midt i 281 4 1 49 46 47 47 46 46
Thomas Bjørke Etnedal midt i 288 6 1 50 49 49 48 47 45
Thomas Bjørke Etnedal midt i 289 8 1 49 47 49 49 48 47
Thomas Bjørke Etnedal midt i 279 10 1 45 47 48 48 45 46
Thomas Bjørke Etnedal midt i 289 42 1 49 48 49 49 45 49
Thomas Bjørke Etnedal midt i 292 44 1 50 49 48 49 48 48
Thomas Bjørke Etnedal midt i 282 46 1 48 47 45 48 48 46
Thomas Bjørke Etnedal midt i 289 48 1 48 49 46 48 49 49
Thomas Bjørke Etnedal midt i 289 50 1 48 47 49 49 48 48
Tommy Lihagen Land Sag 265 2 2 43 43 41 45 45 48 270,29
Tommy Lihagen Land Sag 272 3 2 47 43 47 44 44 47
Tommy Lihagen Land Sag 279 4 2 50 47 45 44 46 47
Tommy Lihagen Land Sag 267 6 2 46 43 44 44 45 45
Tommy Lihagen Land Sag 274 7 2 45 46 48 46 45 44
Tommy Lihagen Land Sag 272 8 2 46 44 47 44 42 49
Tommy Lihagen Land Sag 268 10 2 45 45 42 47 45 44
Tommy Lihagen Land Sag 271 11 2 44 47 43 46 44 47
Tommy Lihagen Land Sag 268 42 2 47 45 43 42 46 45
Tommy Lihagen Land Sag 267 44 2 44 45 45 46 43 44
Tommy Lihagen Land Sag 269 46 2 44 46 45 44 44 46
Tommy Lihagen Land Sag 270 47 2 45 47 43 44 46 45
Tommy Lihagen Land Sag 269 48 2 45 44 46 45 44 45
Tommy Lihagen Land Sag 273 50 2 45 45 44 48 46 45
Tor Bjørnødegård Vokks 3 280 44 1 45 48 45 47 48 47 274,00
Tor Bjørnødegård Vokks 3 268 50 1 44 46 42 44 45 47
Tormod Sveen Opplandske Betong 1 279 2 1 47 45 46 46 49 46 277,20
Tormod Sveen Opplandske Betong 1 279 4 1 46 49 48 48 45 43
Tormod Sveen Opplandske Betong 1 274 6 1 47 47 46 42 45 47
Tormod Sveen Opplandske Betong 1 277 8 1 45 47 48 44 47 46
Tormod Sveen Opplandske Betong 1 274 10 1 46 45 46 46 46 45
Tormod Sveen Opplandske Betong 1 277 42 1 47 46 47 46 45 46
Tormod Sveen Opplandske Betong 1 279 44 1 47 47 46 49 45 45
Tormod Sveen Opplandske Betong 1 276 46 1 48 47 45 45 45 46
Tormod Sveen Opplandske Betong 1 276 48 1 45 46 47 46 49 43
Tormod Sveen Opplandske Betong 1 281 50 1 48 48 46 47 48 44
Torstein Berget Rustfrie Bergh  271 2 1 46 47 44 44 44 46 280,20
Torstein Berget Rustfrie Bergh  279 4 1 46 46 46 46 47 48
Torstein Berget Rustfrie Bergh  284 6 1 46 47 48 45 49 49
Torstein Berget Rustfrie Bergh  281 8 1 48 48 47 44 48 46
Torstein Berget Rustfrie Bergh  280 10 1 44 47 47 49 46 47
Torstein Berget Rustfrie Bergh  281 42 1 46 46 48 46 48 47
Torstein Berget Rustfrie Bergh  282 44 1 47 46 48 46 47 48
Torstein Berget Rustfrie Bergh  278 46 1 45 47 48 43 48 47
Torstein Berget Rustfrie Bergh  280 48 1 46 44 48 48 49 45
Torstein Berget Rustfrie Bergh  286 50 1 48 48 48 49 46 47
Trond Erling Andersen Opplandske Betong 3 274 2 2 45 47 48 47 43 44 270,50
Trond Erling Andersen Opplandske Betong 3 271 3 2 44 46 47 43 44 47
Trond Erling Andersen Opplandske Betong 3 276 4 2 46 46 46 44 46 48
Trond Erling Andersen Opplandske Betong 3 276 6 2 45 44 46 48 46 47
Trond Erling Andersen Opplandske Betong 3 274 7 2 47 46 45 44 46 46
Trond Erling Andersen Opplandske Betong 3 265 8 2 43 43 47 43 44 45
Trond Erling Andersen Opplandske Betong 3 273 10 2 45 44 47 45 47 45
Trond Erling Andersen Opplandske Betong 3 265 11 2 44 43 43 46 46 43
Trond Erling Andersen Opplandske Betong 3 260 42 2 45 41 41 44 44 45
Trond Erling Andersen Opplandske Betong 3 274 44 2 43 46 45 46 46 48
Trond Erling Andersen Opplandske Betong 3 273 46 2 46 45 45 44 46 47
Trond Erling Andersen Opplandske Betong 3 265 47 2 44 44 44 45 44 44
Trond Erling Andersen Opplandske Betong 3 270 48 2 46 44 43 45 45 47
Trond Erling Andersen Opplandske Betong 3 271 50 2 44 46 43 47 45 46
Trygve Moen Stormark 238 3 2 42 43 37 41 40 35 243,90
Trygve Moen Stormark 246 4 2 43 40 43 40 43 37
Trygve Moen Stormark 244 7 2 42 41 39 41 41 40
Trygve Moen Stormark 250 8 2 45 43 38 40 42 42
Trygve Moen Stormark 260 42 2 41 42 43 44 45 45
Trygve Moen Stormark 230 44 2 43 33 40 44 36 34
Trygve Moen Stormark 246 46 2 41 46 41 40 43 35
Trygve Moen Stormark 251 47 2 41 42 41 41 43 43
Trygve Moen Stormark 236 48 2 34 39 40 39 41 43
Trygve Moen Stormark 238 50 2 44 35 43 33 42 41
Vidar Sleperud Miljøbygg  273 2 1 46 46 45 48 46 42 270,22
Vidar Sleperud Miljøbygg  265 4 1 46 44 43 45 46 41
Vidar Sleperud Miljøbygg  268 6 1 46 43 46 44 43 46
Vidar Sleperud Miljøbygg  258 8 1 45 38 40 43 46 46
Vidar Sleperud Miljøbygg  275 10 1 47 46 45 46 44 47
Vidar Sleperud Miljøbygg  278 42 1 46 45 44 47 47 49
Vidar Sleperud Miljøbygg  270 44 1 45 40 46 44 48 47
Vidar Sleperud Miljøbygg  277 48 1 46 45 46 47 46 47
Vidar Sleperud Miljøbygg  268 50 1 42 44 45 45 47 45
Øystein Sandvold Stormark 255 6 2 43 41 39 46 42 44 256,33
Øystein Sandvold Stormark 251 7 2 39 41 44 43 45 39
Øystein Sandvold Stormark 256 8 2 41 42 43 43 43 44
Øystein Sandvold Stormark 267 10 2 45 44 45 48 43 42
Øystein Sandvold Stormark 260 11 2 43 45 41 43 44 44
Øystein Sandvold Stormark 263 42 2 43 43 43 46 44 44
Øystein Sandvold Stormark 244 44 2 38 42 38 38 43 45
Øystein Sandvold Stormark 263 48 2 42 45 43 44 44 45
Øystein Sandvold Stormark 248 50 2 42 44 42 39 40 41
Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 285 2 1 46 49 49 48 48 45 279,90
Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 282 4 1 48 46 46 48 48 46
Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 280 6 1 47 45 47 49 47 45
Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 278 8 1 45 45 46 48 47 47
Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 280 10 1 45 45 45 48 49 48
Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 278 42 1 46 48 46 46 45 47
Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 273 44 1 44 46 45 47 46 45
Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 280 46 1 47 47 43 46 49 48
Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 283 48 1 49 47 48 45 47 47
Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 280 50 1 49 47 46 46 45 47